Welkom op de website van CBS De Foarikker
Dit is de officiele site van de christelijke basisschool de Foarikker in Britsum, onderdeel van CBO G2.

De naam ”De Foarikker” is een symbolische naam: een foarikker is het eerste stukje van een akker. Dit wordt vaak dwars geploegd voordat men de rest in de lengte aanpakt. Je zou het een lapje voorbereidingsgrond kunnen noemen, de plek van waaruit met het grotere werk wordt begonnen. Om op ”het land” te komen moet men over ”de foarikker”.

In symbolische zin: om te kunnen functioneren in de maatschappij, moeten kinderen over een zekere basis kunnen beschikken.
Activiteiten
51
deze site wordt niet meer bijgewerkt dit i.v.m. het samengaan van 3 scholen in de nieuwe 'Samenwerkingsschool-Britsum Koarnjum Jelsum' SWS BKJ